Fujitsu Scanner

Fujitsu fi-5950

Fujitsu fi-5950

Rp 389.000.000
Rp 386.400.000

Fujitsu fi-6400

Fujitsu fi-6400

Rp 280.000.000
Rp 269.999.008

Fujitsu fi-65f

Fujitsu fi-65f

Rp 5.610.000
Rp 5.589.000

Fujitsu fi-6800

Fujitsu fi-6800

Rp 310.000.000
Rp 309.499.008

Fujitsu fi-7140

Fujitsu fi-7140

Rp 16.449.000
Rp 16.368.000

Fujitsu fi-7160

Fujitsu fi-7160

Rp 21.241.000
Rp 19.949.000

Fujitsu fi-7180

Fujitsu fi-7180

Rp 34.200.000
Rp 33.899.000

Fujitsu fi-7240

Fujitsu fi-7240

Rp 23.540.000
Rp 22.899.000

Fujitsu fi-7260

Fujitsu fi-7260

Rp 30.679.000
Rp 30.399.000

Fujitsu fi-7280

Fujitsu fi-7280

Rp 43.100.000
Rp 42.749.000

Fujitsu fi-7460

Fujitsu fi-7460

Rp 47.179.000
Rp 46.185.000

Fujitsu fi-7480

Fujitsu fi-7480

Rp 71.830.000
Rp 70.499.000

Fujitsu fi-7600

Fujitsu fi-7600

Rp 114.900.000
Rp 114.399.000

Fujitsu fi-7700

Fujitsu fi-7700

Rp 138.500.000
Rp 137.999.008

Fujitsu fi-7700s

Fujitsu fi-7700s

Rp 76.800.000
Rp 76.299.000

Fujitsu ix100

Fujitsu ix100

Rp 3.900.000
Rp 3.849.999

Fujitsu N7100 (Network Scanner)
Habis

Fujitsu N7100 (Network Scanner)

Rp 29.999.000
Rp 29.599.000

 
Fujitsu S1300i

Fujitsu S1300i

Rp 4.390.000
Rp 4.199.000

Fujitsu ScanPartner 1120

Fujitsu ScanPartner 1120

Rp 5.665.000
Rp 5.549.000

Fujitsu ScanPartner 1130

Fujitsu ScanPartner 1130

Rp 10.494.000
Rp 9.619.000

Fujitsu SP-1425

Fujitsu SP-1425

Rp 14.100.000
Rp 13.749.000

Fujitsu SV600

Fujitsu SV600

Rp 11.150.000
Rp 11.099.000